Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 500.000VNĐ

Tập Chân Cùng “Chris Bumstead” Nhà Vô Địch Classic Physique Mr.Olympia

BÀI TẬPHƯỚNG DẪN
1. Barbell Back Squat
Set 1 - 12 Reps
Set 2 - 8 Reps
Set 3 - 6 Reps
Set 4 - 5 Reps
Set 5 - 10 Reps
2. Cybex Leg Press
Set 1 - 15 Reps
Set 2 - 12 Reps
Set 3 - 10 Reps
3. Smith Machine Bulgarian Squat
4 Set 12 - 15 Reps
4. Lying Hamstring Curl
3 Set 6 - 10 Reps
1 Set 12 Reps
5. Barbell Stiff Leg Deadlift
3 Set 8-10 Reps
Content Protection by DMCA.com