• RSP Creatine Monohydrate

    04

    Creatine là một trong những chất bổ sung được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong lịch sử dinh dưỡng thể thao. Nó không chỉ được chứng minh là giúp tăng sức mạnh cơ bắp, sức mạnh, sức bền và sự tích tụ tế bào, nó còn là một trong những chất bổ sung an toàn nhất.

    290.000300.000

Danh Mục Sản Phẩm