Calo được đốt cháy trong 30 phút

Lượng calo bạn đốt cháy trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào phụ thuộc vào những gì bạn đang làm, giới tính và cân nặng của bạn. Tình trạng thể chất của bạn cũng ảnh hưởng đến tốc độ cơ thể đốt cháy calo, bởi vì cơ thể bạn cần nhiều calo hơn để duy trì cơ bắp hơn là duy trì chất béo và các mô khác. Hội đồng Thể dục Hoa Kỳ đưa ra một công thức để xác định số lượng calo bạn đốt cháy tại các hoạt động khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Tỷ lệ trao đổi chất

Tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi của bạn là lượng calo cơ thể bạn cần để ngồi yên và không làm gì cả. Cơ thể bạn cần những calo này để tim bạn đập và cơ thể bạn hoạt động. Theo Hội đồng Thể dục Hoa Kỳ, một người trung bình đốt cháy 0,02 calo mỗi phút khi nghỉ ngơi, mỗi kg trọng lượng cơ thể. Đàn ông đốt cháy nhiều calo khi nghỉ ngơi hơn phụ nữ vì cơ thể họ thường chứa nhiều khối lượng cơ bắp hơn.

Tác động của trọng lượng

Để tính trọng lượng của bạn theo kilogam, hãy chia trọng lượng của bạn theo pound cho 2.2. Cân nặng của bạn tính bằng kilogam là khoảng 73 nếu bạn nặng 160 lbs., 91 nếu bạn nặng 200 lbs. và khoảng 57 nếu bạn nặng 125 lbs. Đây là con số bạn bắt đầu để xác định số lượng calo bạn đốt cháy trong 30 phút.

Mức độ hoạt động

Phần tiếp theo của phương trình đo lượng calo bạn đốt cháy tại bất kỳ hoạt động nào. Chẳng hạn, với trọng lượng 160 lbs., Hoặc 73 kg, đốt cháy 0,02 calo mỗi phút mỗi kg khi nghỉ ngơi, bạn sẽ nhân 0,02 với 73. Bạn sẽ đốt cháy 1,67 calo mỗi phút khi ngồi trên ghế và không làm gì khác. Một cách tương đối, thể dục nhịp điệu tác động cao đốt cháy 0,12 calo mỗi phút mỗi kg, theo Hội đồng Thể dục Hoa Kỳ. Vì vậy, nếu bạn nặng 160 lbs. và bạn tham gia tập thể dục nhịp điệu tác động cao trong một phút, bạn sẽ đốt cháy 8,76 calo.

Tổng lượng calo bị đốt cháy

Để tìm ra số lượng calo bạn đốt cháy trong khoảng thời gian 30 phút, hãy nhân số cân nặng của bạn theo kg với lượng calo được đốt cháy mỗi phút, sau đó là 30. Dựa trên tiền đề rằng bạn nặng 160 lbs. Điều này có nghĩa là bạn đốt cháy khoảng 50 calo trong nửa giờ bằng cách thở, hoặc 1,67 lần 30 và gần 263 calo trong nửa giờ tập thể dục nhịp điệu có tác động cao, hoặc 8,76 lần 30. Hoạt động càng nhiều, bạn càng đốt cháy nhiều calo mỗi kg mỗi phút . Nếu bạn tham gia vào một hoạt động hàng ngày vừa phải như quét sàn, bạn sẽ đốt cháy 0,05 calo mỗi kg mỗi phút, hoặc 3,65 calo mỗi phút nếu bạn nặng 160 lbs. và hơn 109 calo một chút trong nửa giờ, theo Hội đồng Thể dục Hoa Kỳ.

Uyên Nguyễn

Bài viết liên quan